Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Elsted Skole. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Kompetencer, referater og principper

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  0. årgang: Kristine W. Grønkjær 

  1. årgang: Troels Lund Rasmussen    

  2. årgang: Kasper Szöke Skovgaard  

  3. årgang: Anja Mortensen  

  4. årgang: Anja Mortensen   

  5. årgang: Mette Borup Wemmelund  

  6. årgang: Kim Vogel   

  7. årgang: Kasper Szöke Skovgaard   

  8. årgang: Mette Borup Wemmelund   

  9. årgang: Kim Vogel   

  Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.

  Kontaktpersoner

  0. årgang: Kristine W. Grønkjær 

  1. årgang: Troels Lund Rasmussen    

  2. årgang: Kasper Szöke Skovgaard  

  3. årgang: Anja Mortensen  

  4. årgang: Anja Mortensen   

  5. årgang: Mette Borup Wemmelund  

  6. årgang: Kim Vogel   

  7. årgang: Kasper Szöke Skovgaard   

  8. årgang: Mette Borup Wemmelund   

  9. årgang: Kim Vogel   

  Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.

  Medlemmer af skolebestyrelsen

  Formand - Forældrerepræsentant

  Kristine Grønkjær

  Næstformand - Forældrerepræsentant

  Kasper Szöke Skovgaard

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Forældrerepræsentant

  Kim Vogel

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Forældrerepræsentant

  Troels Lund Rasmussen

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Telefon: 24 49 27 89

  E-mail: tro@lu-ra.dk

  Forældrerepræsentant

  Mette Borup Wemmelund

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Forældrerepræsentant

  Anja Mortensen

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Quinton Greyling

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Telefon: 87 13 87 87

  E-mail: qv@aarhus.dk

  Medarbejderrepræsentant

  Thomas Bækbo Nielsen

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Gitte Knudsen

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Telefon: 87 13 87 87

  E-mail: gikn@aarhus.dk

  Skoleleder

  Kristian Spang

  Elsted Skole

  Telefon: 41 85 46 05

  E-mail: skrm@aarhus.dk

  Trine Heidemann Iversen
  Viceskoleleder/udskolingsleder 7.-9. årgang

  Trine Heidemann Iversen

  Elsted Skole

  Telefon: 20 52 04 22

  E-mail: triv@aarhus.dk

  Elevrepræsentant

  Nikolai Kousted Manggaard

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Elevrepræsentant

  Nanna Vogel

  Skolebestyrelsen på Elsted Skole

  Sidst opdateret: 22. maj 2024