Valg til SFO-forældrerådet foregår på klassemøderne i efteråret og man sidder for et år ad gangen. Som medlem af SFO-forældrerådet får du både mulighed for at lære andre forældre at kende på tværs af årgangene og være sparringspartner for personalet i SFO’en.

SFO-forældrerådsmøderne ligger ca. hver 6. uge, hvor forskellige relevante temaer drøftes, som fx de fysiske rammer, kommunikation, traditioner, økonomi, retningslinjer eller organisering af SFO’en.

Vi mødes i SFO-forældrerådet samme aften som skolebestyrelsen, så vi en gang imellem kan sætte os sammen.

SFO forældreråd:

Heidi Beyer
Michael Møller Larsen
Jacob Ricter Andersen
Christian Majgaard Knudsen
Karina Thorhauge Johansen
Sofie Kølster 
Benita Lois-Normann Nielsen
Mia Kim Fabricius
Thomas Lading Andersen
Jan Krüger Gehlert - næstformand
Panthea Bahrami - formand

Mette Schneider  - medarbejderrepræsentant
Jane Elmstrøm - medarbejderrepræsentant

SFO- forældrerådsmedlemmer kontaktes via AULA