Valg til SFO-forældrerådet foregår på klassemøderne i efteråret og man sidder for et år ad gangen. Du får både mulighed for at lære andre forældre at kende på tværs af årgangene og være sparringspartner for personalet i SFO’en.

SFO-forældrerådet ligger ca. hver 6. uge, hvor forskellige relevante temaer drøftes, som fx de fysiske rammer, kommunikation, traditioner, økonomi, retningslinjer eller organisering af SFO’en.

Vi mødes i SFO-forældrerådet samme eftermiddag/aften som skolebestyrelsen, så vi en gang imellem kan sætte os sammen.

SFO forældreråd:

Heidi Beyer
Michael Møller Larsen
Jacob Ricter Andersen
Helene Lade Møller -formand
Christian Majgaard Knudsen
Karina Thorhauge Johansen
Tanja Gissel Eriksen
Louise Brink Kyvsgaard
Sune Depping Jeppesen 
Henrik B. Hager - næstformand
Rita Nielsen - medarbejderrepræsentant
Jane Elmstrøm - medarbejderrepræsentant

SFO- forældrerådsmedlemmer kontaktes via AULA