Vi inviterer dig til et informationsmøde

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, barnet bliver seks år. I november måned året før dit barn skal starte i skole, afholder vi et møde for jer forældre til kommende elever i 0. klasse. Her får du informationer om følgende:  

  • Samarbejdet mellem Lystrup-Elsted Dagtilbud og skolen 
  • Elsted skoles værdier
  • Klassedannelsesprocessen
  • Hverdagen på skolen 
  • Hvad du kan gøre som forælder i tiden op til dit barns skolestart.

Du vil møde en repræsentant fra Lystrup-Elsted Dagtilbud, skolens ledelse samt en børnehaveklasseleder og en SFO-pædagog. Invitationen til arrangementet vil du modtage via den institution, som dit barn går i. 

Når du skriver dit barn ind i skolen

I november måned åbner skoleindskrivningen. Den løber frem til og med januar måned og foregår digitalt via aarhus.dk/skoleindskrivning. Du modtager digital post fra Aarhus Kommune om skoleindskrivningen, hvis dit barn skal starte i skole den kommende sommer. Er du i tvivl om dit barns skolestart? Så kontakt skolen for et møde. 

Hvad gør børnehaven?

Hvis dit barn skal starte i skole den kommende sommer, inviterer dit barns børnehave dig til en status- og udviklingssamtale i dit barns børnehave. Det sker som regel i november måned. Børnehaven sammensætter også storbørnsgrupper, hvor dit barn deltager i en række aktiviteter, som er målrettet skolestart. 

Børnehaven og skolen er i dialog om dit barn

I løbet af april måned afholder børnehaven og skolen et overleveringsmøde. På dette møde kommer børnehaven med anbefalinger til klassedannelse. Dem tager vi med i vores overvejelser, når vi sammensætter klasserne. Inden taler børnehaven med dig som forælder, om de anbefalinger de giver videre til os. 

Der kan fra tid til anden være behov for en overdragelsessamtale mellem børnehave, skole og forældre samt eventuelt andre relevante samarbejdspartnere. 

Hvilken klasse skal mit barn gå i?

Vi sammensætter 0. klasser på baggrund af børnehavens anbefalinger og skolens princip for klassedannelse. For mange børn er det trygt og godt at kende én eller flere af de kommende klassekammerater på forhånd, så det tilstræber vi i klassedannelsen. 

I maj måned offentliggør vi klasselisterne, og vi sender dem direkte til dig i e-boks. 

Kend din skoledag og grillaften

I midten af maj inviterer vi storbørnsgruppen med pædagoger til Kend din skoledag. Børnene præsenteres for Elsted Skolesangen og laver forskellige aktiviteter i salen med deres børnehaveklasseleder og klassepædagog, inden de går i klasserne for at lave småopgaver og spise madpakker.

I juni ses vi til grillaften, hvor dit barn viser dig skolen. Du medbringer madkurv til grill og så sidder vi sammen klassevis og spiser i skolegården. Til grillaften afholder vi det første klasseforældremøde og afstemmer de gensidige forventninger i dit barns klasse. 

Når dit barn skal starte i SFO og skole

For de fleste børn er SFO’en det første møde med skolen efter sommerferien. Vi anbefaler, at dit barn starter i SFO fra d. 1. august. Erfaringen viser, at en glidende overgang er positiv, og dit barn får mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser. 

Hvad kan du som forælder gøre, inden dit barn skal starte i skole?

Ved det første informationsmøde i november får du nogle råd om, hvordan du kan hjælpe dit barn på vej til en god skolestart, herunder: 

  • at styrke dit barns sprog  
  • at øve koncentrationen og sociale kompetencer
  • at styrke dit barn i at hjælpe sig selv

Er du allerede nu nysgerrig på, hvad du kan gøre, så læs mereSkolestart Elsted og Lystrup 2021. Denne pjece er udarbejdet i et samarbejde mellem Lystrup-Elsted Dagtilbud, Lystrup Skole og Elsted Skole.