Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 87% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 87% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Deres barns faglige udbytte af undervisningen,
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Skole-hjem-samtalerne
 • Skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
 • Skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen

Ift. SFO’en er der 77% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 75% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO'ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
 • Personalets pædagogiske indsats
 • De udendørs faciliteter
 • Samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
 • SFO'ens åbningstider

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (PDF).

Elevernes trivsel

Børnene på Elsted Skole trives generelt godt. 89% af vores børn på 3.-9. årgang er tit eller meget tit glade for deres klasse. Ligeledes er der 89%, der for det meste eller altid føler sig tryg i skolen. 98% af vores elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i vores elevtrivselsmåling (PDF).

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Elsted Skole klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over eller omkring kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport (PDF).

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • Sundhed – Vi vil bryde alkoholvaner og opbygge gode bevægelsesrutiner hos eleverne.
 • Mobning – Vi har udarbejdet et nyt værdiregelsæt og en ny anti-mobbestrategi.
 • Sprog og litteracy – Vi vil arbejde målrettet med læsning gennem udarbejdelse af en ny læsestrategi på skolen.

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.