Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 87% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 87% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Deres barns faglige udbytte af undervisningen,
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Skole-hjem-samtalerne
 • Skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
 • Skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen

Ift. SFO’en er der 77% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 75% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO'ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
 • Personalets pædagogiske indsats
 • De udendørs faciliteter
 • Samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
 • SFO'ens åbningstider

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (PDF).

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Elsted Skole klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over eller omkring kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport (PDF).

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf)

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • Sundhed – Vi vil bryde alkoholvaner og opbygge gode bevægelsesrutiner hos eleverne.
 • Mobning – Vi har udarbejdet et nyt værdiregelsæt og en ny anti-mobbestrategi.
 • Sprog og litteracy – Vi vil arbejde målrettet med læsning gennem udarbejdelse af en ny læsestrategi på skolen.

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.