Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Her kan du se mere om, hvordan Elsted Skole klarer sig i forældretilfredshedsundersøgelser og elevernes trivsel og sundhed og faglige udvikling. Du kan også læse om de indsatsområder, vi arbejder med i øjeblikket.

 • Læs op

Indhold

  Forældretilfredshed

  I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 88% af forældrene, der samlet set er tilfredse med skolen. 

  Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • At få dit barn til at føle sig tryg og glad
  • Dit barns faglige udbytte af undervisningen
  • Samarbejdet imellem forældre og barnets lærere og pædagoger
  • At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 

  Ift. SFO’en er der 78% af forældrene, der samlet set er tilfredse med SFO.

  Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Aktiviteterne i SFO'en 
  • Samarbejdet mellem SFO og forældre 
  • SFO'ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad

  Se den seneste tilfredshedsundersøgelse

  Elevernes prøveresultater

  Eleverne på Elsted Skole klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over eller omkring kommunens gennemsnit.

  Statistik om Elsted Skole | Uddannelsesstatistik.dk)

  Vores sundhedsrapport 2020-21

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Se den seneste sundhedsmåling

  Sidst opdateret: 5. januar 2024