Teamet består af psykologer, en børn- og ungelæge, en socialrådgiver samt en pædagogisk konsulent som er tilknyttet dit barns skole/dagtilbud. Teamet arbejder med oplysning og rådgivning til forældre og professionelle samt behandling til børn og unge. Formålet er at sætte ind tidligt i forhold til at øge trivslen hos børn og unge med begyndende angst og depression.

Hvis du vil I kontakt med angst- og depressionsteamet kan du gøre følgende:

• Kontakt dit barn skoles kontor. Herefter vil en fra teamet ringe dig/jer op for en kort drøftelse af, om vi kan hjælpe jer.

Hvis vi aftaler at gå videre, får du/I tilsendt nogle spørgsmål om dit barn, og du/I bliver indkaldt til en indledende samtale, eventuelt sammen med dit/jeres barns lærere eller pædagoger.

Herefter aftaler vi det videre forløb omkring, hvilken hjælp der passer bedst til jer.


Hvis du vil vide mere om indsatsen, er du også velkommen til at kontakte pæd. leder Ditte Høeg Avnby på: 41859647