Vores leveregler

På Elsted Skole har vi fem leveregler, der er vigtige for vores fælles trivsel og læring:

 • Jeg er i skole for at lære
 • Jeg møder andre med respekt
 • Jeg gør mit bedste
 • Jeg samarbejder med andre
 • Jeg passer på min skole

Sådan er vi organiseret

Vores undervisning er opdelt i tre trin:

 • Indskolingen for 0.- 3. årgang
 • Mellemtrinnet for 4.- 6. årgang
 • Udskolingen for 7.- 9. årgang

Inden for disse tre trin er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elevs potentiale og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling.

Elsted Skole har udarbejdet principper for forældresamarbejdet, som tager udgangspunkt i en forståelse af, at forældrene er de vigtigste voksne i børnenes og de unges liv. Vi vægter blandt andet, at samarbejde mellem skole og hjem er et fælles ansvar og skal foregå i en positiv, åben og tillidsfuld dialog. Se skolens principper for skole-hjem-samarbejdet.

 

Vores målsætninger

 • Det er en målsætning for Elsted Skole, at forældretilfredsheden ligger på eller over kommunens gennemsnit.
 • Det er en målsætning for Elsted Skole, at elevtrivslen ligger på eller over kommunens gennemsnit.
 • Det er en målsætning for Elsted Skole, at elevernes resultater ved afgangsprøverne ligger over kommunes gennemsnit.

Læs mere om folkeskolens afgangsprøver og se karaktererne derfra.

Fakta om vores skole

Elsted Skole blev grundlagt helt tilbage i 1741 i Elsted Sogn. Der er dog sket en del siden, og den nuværende skolebygning blev indviet i 1970.

Elsted Skole er placeret i et område med et differentieret elevgrundlag, der socioøkonomisk svarer til normalfordelingen i Danmark. Det giver os rigtigt gode muligheder for at danne og ruste eleverne til det liv, som venter efter folkeskolen.

Skolen har cirka 850 elever fordelt på 37 klasser.

Skolen har cirka 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

Se Elsted Skoles skoledistrikt på aarhus.dk.

Vores fysiske rammer

Elsted Skole er omkranset af store grønne arealer. Udearealerne er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Vi er lige nu i gang med en renovering, der blandt andet betyder, at alle årgange får nye fællesrum, og at skolen får nye toiletter og læringsrum for billedkunst, håndværk og design.

Alle klasselokaler har et Smartboard installeret. Derudover har vi computere til brug i undervisningen for eleverne i indskolingen og på 4. årgang.

Det er muligt at benytte skolebus til og fra Elsted Skole.

Se dette års køreplan.