Gå til hovedindhold

Om skolen

På Elsted Skole er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi har fokus på læring, trivsel og udvikling og arbejder tæt sammen med forældrene.

 • Læs op

Indhold

  Elsted Skoles værdier og leveregler

  Sådan er vi organiseret

  Vores undervisning er opdelt i tre trin:

  • Indskolingen for 0.- 3. årgang
  • Mellemtrinnet for 4.- 6. årgang
  • Udskolingen for 7.- 9. årgang

  Inden for disse tre trin er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til den enkelte elevs potentiale og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling.

  Elsted Skole har udarbejdet principper for forældresamarbejdet, som tager udgangspunkt i en forståelse af, at forældrene er de vigtigste voksne i børnenes og de unges liv. Vi vægter blandt andet, at samarbejde mellem skole og hjem er et fælles ansvar og skal foregå i en positiv, åben og tillidsfuld dialog. Se skolens principper for skole-hjem-samarbejdet.

  Vores målsætninger

  • Det er en målsætning for Elsted Skole, at forældretilfredsheden ligger på eller over kommunens gennemsnit.
  • Det er en målsætning for Elsted Skole, at elevtrivslen ligger på eller over kommunens gennemsnit.
  • Det er en målsætning for Elsted Skole, at elevernes resultater ved afgangsprøverne ligger over kommunes gennemsnit.

  Læs mere om folkeskolens afgangsprøver og se karaktererne derfra.

  Fakta om vores skole

  Elsted Skole blev grundlagt helt tilbage i 1741 i Elsted Sogn. Der er dog sket en del siden, og den nuværende skolebygning blev indviet i 1970.

  Elsted Skole er placeret i et område med et differentieret elevgrundlag, der socioøkonomisk svarer til normalfordelingen i Danmark. Det giver os rigtigt gode muligheder for at danne og ruste eleverne til det liv, som venter efter folkeskolen.

  Skolen har cirka 850 elever fordelt på 37 klasser.

  Skolen har cirka 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

  Se Elsted Skoles skoledistrikt på aarhus.dk.

  Vores fysiske rammer

  Elsted Skole er omkranset af store grønne arealer. Udearealerne er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer på bedst mulig vis understøtter elevernes læring og trivsel. Skolen har netop været igennem en større renovering, der blandt andet betyder, at alle årgange har nye fællesrum, og at skolen har nye toiletter og læringsrum for billedkunst, håndværk og design. Se vores nye og flotte skole i denne video:

  Alle klasselokaler har et Smartboard installeret.

  Derudover får alle elever i 2.-9. klasse en Chromebook tildelt af kommunen, mens skolen stiller klassesæt til rådighed for eleverne i 0.-1. klasse.

  Det er muligt at benytte skolebus til og fra Elsted Skole.

  Sidst opdateret: 5. januar 2024