Niklas Grønlund Lind
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Mobil: 51802620
Emailadresse: niklasglind@gmail.com

Annette Lindblad Væring
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Mobil: 27129829
Emailadresse: vaering@hotmail.com

Troels Lund Rasmussen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 28943123
Emailadresse: tro@lu-ra.dk

Kristine Westrup Grønkjær
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 21292748
Emailadresse: kristine@groenkjaer.dk

Kim Vogel
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 29924677
Emailadresse: vogelconsult@gmail.com

Jonas Odgaard Thomsen
Funktion: Forældrerepræsentant 1. suppleant
Mobil: 60882714
Emailadresse: jonascykelcenter@gmail.com

Hanne Kirkbak Walther
Funktion: Forældrerepræsentant 2. suppleant
Mobil: 23801141
Emailadresse: hkwalther@gmail.com

Troels Søgaard Pedersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mobil: 40951024
Emailadresse: trsp@aarhus.dk

Thomas Bækbo Nielsen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mobil: 60683041
Emailadresse: thobni@aarhus.dk

Mette Søberg
Funktion: Skoleleder
Mobil: 60926060
Emailadresse: meso@aarhus.dk

Kristian Meyer Spang
Funktion: Viceskoleleder, referant
Mobil: 41854605
Emailadresse: skrm@aarhus.dk

 

 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

0. årgang: Niklas Grønlund Lind

1. årgang: Jonas Odgaard Thomsen

2. årgang: Kim Vogel  

3. årgang: Kristine Grønkjær 

4. årgang: Kim Vogel

5. årgang: Niklas Grønlund Lind

6. årgang: Troels Lund Rasmussen

7. årgang: Annette Lindblad Væring

8. årgang: Kristine Grønkjær 

9. årgang: Hanne Walther 

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.