Niklas Grønlund Lind
Funktion: Forældrerepræsentant - Formand
Mobil: 51802620
Emailadresse: niklasglind@gmail.com

Kim Vogel
Funktion: Forældrerepræsentant - Næstformand
Mobil: 29924677
Emailadresse: vogelconsult@gmail.com

Niels Christian Mors Snog
Funktion: Forældrerepræsentant 
Mobil: 40227982
Emailadresse: nics@wrist.com

Troels Lund Rasmussen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 24492789 
Emailadresse: tro@lu-ra.dk

Kristine Grønkjær 
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 21292748
Emailadresse: kristine@groenkjær.dk

Kasper Szöke Skovgaard 
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 23297097
Emailadresse: kasmoeller@gmail.com

Janus Felding Christensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 28548489
Emailadresse: janus.felding@icloud.com

Mette Borup Wemmelund
Funktion: Forældrerepræsentant 1. suppleant
Mobil: 50939349
Emailadresse: mette@wemmelund.net 

Jonas Odgaard Thomsen
Funktion: Forældrerepræsentant 2. suppleant
Mobil: 60882714
Emailadresse: jonascykelcenter@gmail.com

Anja Mortensen
Funktion: Forældrerepræsentant 3. suppleant
Mobil: 28741374
Emailadresse: anja_mortensen@hotmail.com

Troels Søgaard Pedersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mobil: 40951024
Emailadresse: trsp@aarhus.dk

Thomas Bækbo Nielsen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mobil: 60683041
Emailadresse: thobni@aarhus.dk

Birgitte Agersnap
Funktion: Skoleleder
Mobil: 20148452
Emailadresse:agbi@aarhus.dk

Kristian Meyer Spang
Funktion: Viceskoleleder, referent
Mobil: 41854605
Emailadresse: skrm@aarhus.dk

 

 

 • pdf
  SB-referat 091221.pdf
  Download pdf (130,2 KB)
 • pdf
  SB-referat 031121.pdf
  Download pdf (210,1 KB)

2020-2021

Referater fra skolebestyrelsen

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

 

 

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

0. årgang: Kristine Grønkjær 

1. årgang: Anja Mortensen  

2. årgang: Niels Christian Mors Snog  

3. årgang: Mette Borup Wemmelund 

4. årgang: Jonas Odgaard Thomsen  

5. årgang: Kasper Szöke Skovgaard 

6. årgang: Janus Felding Christensen 

7. årgang: Kim Vogel 

8. årgang: Troels Lund Rasmussen 

9. årgang: Niklas Grønlund Lind   

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.