Eleverne i udskolingen skal over en periode på 3 år igennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter eksamen i 9. klasse.

  • 7. klasse har overordnet fokus på den mundtlige kommunikation, præsentation af opgaver, fremlæggelse af temaer, diskussioner med videre. De overordnede temaer indgår i alle fag.
  • 8. klasse har overordnet fokus på det skriftlige i form af skrivning af logbog. Der stilles krav til dokumentation af tværfaglighed.
  • 9. klasse har overordnet et fokus personlig dannelse.

Som en del af den personlige udviklingsproces indgår i slutningen af 8. klasse en dannelsesrejse til Berlin for hele årgangen, hvor alle fag i princippet kan indgå. Rejen er forlagt undervisning, og skolen står for udgifterne til transport, ophold og lignende.

Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen. Elsted Skole arbejder for, at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme for at understøtte, at eleven fastholdes i uddannelse efter folkeskolen.

For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).