Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

I udskolingen har vi fokus på trivsel, et trygt læringsmiljø og et godt fagligt udbytte for alle elever.  

Vores mission er, at eleverne sætter en retning ud af skolen og ind i ungdomsuddannelserne, som stemmer overens med deres drømme og kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Læring 

  I udskolingen har vi et skarpt fokus på faglighed og god undervisning. Vi har hele tiden en ambition om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Eleverne vil møde engagerede lærere og en veltilrettelagt faglig undervisning med variation og differentiering. Fagdage, temauger, skolevalg, ture ud af huset og lejrskole i Berlin er aktiviteter der støtter dette. 

  Der skabes overblik over undervisningsplaner og materialer gennem læringsportalen MoMo og klassens ugeplan. Der arbejdes målrettet med at eleverne herigennem selv kan skabe overblik, men forældre har naturligvis også mulighed for at følge med og støtte op. 

  I udskolingen har vi et særligt fokus på feedback i elevernes læringsproces. Vi arbejder med en bred forståelse af feedback. Den kan være fra lærer til elev, men i lige så høj grad fra elev til elev. Feedback kan være mundtlig såvel som skriftlig, og den kan være et tal i form af en standpunktskarakter. Det væsentlige er, at feedback er anerkendende og er givet i et udviklende perspektiv. 

  Trivsel 

  Det er altafgørende for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, at den gode trivsel og det gode læringsmiljø er meget højt prioriteret - både for den enkelte og elev og klassen. 

  Det daglige relationelle arbejde med eleverne en meget væsentlig faktor i forhold til at kunne arbejde målrettet og konstruktivt med den gode trivsel og det gode læringsmiljø. 

  Elsted Skoles fem leveregler sætter rammen for de normer, vi møder hinanden med i dagligdagen.  

  Lærerne tager det primære ansvar for at skabe trygge rammer og et godt læringsmiljø i hverdagen. I udskolingen arbejdes der samtidig målrettet med en kultur præget af gensidig ansvarlighed. 

  Vi arbejder løbende med, at udskolingseleverne skal fungere som rollemodeller og tage ansvar i skolens hverdag. Det foregår i løbet af skoleåret i temauger og andre undervisningsaktiviteter samt i forbindelse med vores faste traditioner som sidste skoledag, revy og elevrådets Halloween-arrangement. Alt sammen traditioner hvor hele skolen får gode fælles oplevelser. 

  Udskolingseleverne engagerer sig i elevrådet, og det vægtes højt, at deres stemmer bliver hørt. Vi har også fokus på, at eleverne engagerer sig i ungebyrådet, hvor Elsted Skole har tradition for at være godt repræsenteret.  

  I udskolingen vægter vi fortsat et tæt samarbejde med klasseforældrerådene, der tager et stort medansvar for klassernes trivsel. Klasseforældrerådene inddrages således også gerne i løbet af skoleåret. 

  Udvikling 

  Især fra ottende klasse sætter vi fokus på, hvilke muligheder eleverne har efter folkeskolen. Det gør vi dels gennem de almindelige brobygningsforløb og den løbende vejledning. Og dels gennem et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, f.eks. i forbindelse med praktik og Vækst- og Vidensdag, hvor eleverne besøger lokale virksomheder og de får indblik i de muligheder, der ligger i lokalområdet.  

  Vi har endvidere et formaliseret samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, som overtager eleverne efter folkeskolen. 

   

  Sidst opdateret: 5. januar 2024