På mellemtrinnet fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik, men eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egen faglige og sociale udvikling. Mellemtrinnet balancerer i undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge. 

Tysk som det andet fremmedsprog introduceres sammen med de kreative fag håndarbejde, billedkunst, sløjd, svømning og madkundskab.

Undervisningen følges gennem vejledning, tests og efterfølgende læse- og matematikkonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med skolens vejledere.