I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes med børneskrivning som et led i læseprocessen.


Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederne.


I børnehaveklassen udmøntes reduceringen bl.a. ved, at én af de kommende lærere har timer i børnehaveklassen.


Derudover prioriterer vi på 0-3. klasse også med en to-voksenordning, hvor klassepædagogen er med i undervisningen i et antal timer om ugen.