Weekend

Det er også muligt at låne lokalerne i weekenden. Det er imidlertid IKKE muligt at booke lokaler til overnatning, med mindre det drejer sig om skolearrangementer, hvor skolens lærere deltager.

Ekstra stole og borde

Ved lån af lokalerne er der mulighed for at hente ekstra stole og borde i depotet i kælderen. Ønskes dette noteres det på den skriftlige anmodning om lån af lokale.

Kontaktperson

Ved lån af lokaler skal der være en kontaktperson, som har ansvaret for at sikre, at nedenstående retningslinjer og tjeklister bliver fulgt.

Alarmen

Af hensyn til alarmen er det vigtigt, at det KUN er de bookede lokaler, der anvendes. Går man i andre lokaler, og alarmen går i gang, vil regning fra alarmfirmaet blive sendt til kontaktpersonen mhp. betaling fra klassekasse eller lignende.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i alle Aarhus Kommunes bygninger og på udendørs arealer, der tilhører bygningen. Dette gælder også ved udlån af lokaler uden for skolens åbningstid.

Gymnastiksalen og sportshallen

Ved lån af gymnastiksalen og sportshallen skal du kontakte Sport og Fritid i Aarhus Kommune, da de har råderet over lokalerne uden for skoletiden. Du booker via Aarhus Kommunes side om Booking af lokaler og idrætsfaciliteter.

Når du vil låne et lokale

Ved ønske om lån af lokale udfyldes en skriftlig anmodning, du kan benytte ovenstående pdf dokument eller finde dokumentet i Aula. Send anmodningen via Aula til skolens kontor eller aflever den samme sted. Den angivne kontaktperson får besked, om lokalet er ledigt på det ønskede tidspunkt.

På dagen for arrangementet afhentes nøgle på kontoret inden for kontorets åbningstid (mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.45, onsdag og fredag kl. 8.00 – 14.00. Nøglen skal afleveres på kontoret igen dagen efter arrangementet.

Den udleverede nøglebrik giver adgang til Multirummet fra Underføringen og til indgangsdøren i den nordlige ende af blok 1.

Tjekliste ved udlån

 • Lokalet afleveres opryddet og i samme stand som ved modtagelsen.
 • Er der lånt borde og/eller stole pakkes disse sammen efter anvisningerne på stativerne hertil.
 • Når I forlader lokalerne, så tjek at alle tilgængelige døre og vinduer er lukket/låst, og alt lys er slukket.
 • Kontaktpersonen har ansvaret for at sikre, at låsen på yderdøren slås til igen, når skolen forlades.
 • Særligt ved lån af madkundskabslokalet:
  • Lokalet skal afleveres rengjort.
  • Alle skraldespande skal være tømt ud i containerne på parkeringspladsen (BEMÆRK: Den ene container er til papiraffald, den anden er til almindeligt affald.)
  • Køkkenredskaber mv. skal lægges rigtigt på plads – følg anvisningerne.

Skolen er ubemandet efter kl. 16 men i nødstilfælde eller ved tekniske problemer kan du kontakte skolens tekniske serviceleder på telefon 4074 1533.